Vítejte na stránkách STAVOČ

Spustili jsme nový web!

Co už máme za sebou?

Podívejte se na naše realizované projekty!

Zjistit více

O nás

logo

Od roku 1993 stavíme rodinné domy na klíč, haly a garáže. Zrekonstruovali a zateplili jsme nespočet staveb, budov a půdních prostor. Položili jsme tisíce metrů čtverečních zámkové dlažby. Dále nás baví výstavby vodovodů, plynovodů, kanalizací, chodníků a komunikací.

V areálu naší společnosti najdete kromě admnistrativních prostor a garáží také vlastní zámečnickou dílnu. Naši pracovníci mají mnohaleté zkušenosti a spolu s kvalitním technickým zázemím  uspokojujeme vysoce náročné klienty.

Jsme seriózní, s vysokou odbornou úrovní práce, dodržujeme požadovanou kvalitu díla, plníme smluvní závazky a to vše s ohledem na životní prostředí.

 

Služby

– stavební práce
– zemní práce
– výstavba přípojek
– výstavba domovních přípojek
– inženýrské sítě

Významnou součástí naší nabídky jsou stavební práce a rekonstrukce . Není možné vyjmenovat celé spektrum nabízených prací – od malých stavebních úprav až po rozsáhlé stavební práce. Za dobu svého působení jsme realizovali celou řadu stavebních prací na rodinných domech, kancelářích, technologických a provozních budovách.

Stavební práce, které zajišťujeme vychází především z potřeb trhu – realizujeme tedy takové stavební práce, které po nás požadují naši zákazníci a může se jednat například o:

základy a zakládání staveb
hrubé stavbynaklada
přístavby, nástavby a vestavby
rekonstrukce bytových jader
rekonstrukce a úpravy interiérů
půdní vestavby
střešní krytiny i rovné střechy
izolace
fasády a nátěry
dokončovací práce a veškeré stavební úpravy
bourací práce včetně likvidace suti
chodníky, pojezdové plochy a komunikace
terénní a parkové úpravy
oplocení a další stavební práce dle požadavků zákazníka

Vybavení

Naše vybavení neustále rozšiřujeme o nové, výkonější a modernější stroje. Díky tomu dokážeme efektivně zvládnout širokou škálu prací a služeb. S kvalitní technikou je práce snažší a rychlejší, čímž dochází ke zkrácení doby realizace a nižším nákladům.

 

Laserová nivelační technika pro liniové a plošné stavby

Laserová nivelační technika pro liniové a plošné stavby

měření a vytyčování vodorovných rovin na stavbách, měření výšek

Potrubní laser

Potrubní laser

budování liniových staveb (obrubníky, betonová koryta,…), inženýrských sítí, výstavby kanalizací

Hutnící a vybrační technika WACKER

Hutnící a vybrační technika WACKER

hutnění zeminy, hutnění zásypových materiálů, výkopů, inženýrských sítí, aj.

Stroje pro zemní práce

Stroje pro zemní práce

bourání a úpravy terénu včetně odvozu sutě/zeminy, bagry, nakladače, bourací kladiva, nákladní automobil, traktory s dopravními vlečkami

Kompresory Atlas COPCO

Kompresory Atlas COPCO

mobilní vzduchové kopresory pro připojení nářadí pracující na stlačený vzduch jakou jsou sbíječky, aj.

Protlačovací souprava

Protlačovací souprava

uložení inženýrských sítí, napojení na současné sítě, protlaky pod komunikacemi, apod.

Nakladače JCB a CAT

Nakladače JCB a CAT

nakládání materiálu, odklízení sutě, apod.

Traktorová rypadla

Traktorová rypadla

nakládání materiálu, hloubení rýh pro inženýrské sítě, hloubení základů, odkopávky jam apod.

Certifikáty

ČSN EN ISO 9001:2009

ČSN EN ISO 9001:2009

systém managementu kvality pro  výstavbu a rekonstrukce pozemních, inženýrských a vodohospodářských staveb

Certifikát na provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování. Potvrzuje, že společnost má zaveden a udržován systém jakosti. Tento certifikát, dokladuje systematický a důsledný přístup k realizovaným dílům.

ČSN EN ISO 14001:2005

ČSN EN ISO 14001:2005

systém environmentálního managementu pro provádění a rekonstrukce pozemních a vodohospodářských staveb

Certifikát na provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování, inženýrská činnost v investiční výstavbě. Potvrzuje, že společnost má zaveden a udržován systém enviromentálního managementu jakosti. Tento certifikát, dokladuje systematický a důsledný vztah k životnímu prostředí.

ČKAIT

ČKAIT

společnost je držitelem osvědčení ČKAIT

ČKAIT je osvědčení o autorizaci stavebního technika v oboru pozemní stavby, stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické.

Zelená úsporám

Zelená úsporám

osvědčení o registraci v seznamu odborných dodavetlů

Společnost je zařazena do registru odborných dodavatelů v rámci projektu “ Zelená úsporám

Kontakt

STAVOČ spol. s r.o.
Horní Bojanovice 1
693 01 p. Hustopeče u Brna
—————————————
Kontaktní osoby
Luděk Michna – jednatel společnosti
tel.: 602 510 269
Bronislav Novotný – stavební technik
tel.: 602 369 652
—————————————
Kancelář společnosti
tel.: 519 414 285
e-mail: stavoc@tiscali.cz
Map